MC02 – První pomoc u dětí

videoprednasky

.

První pomoc u dětí

 

Našemu malému dítěti se přihodí něco nepříjemného. V dnešní přednášce nám Mirka Caplová prozradí, co máme dělat.

 • Jak na rýmu?
 • Kdy odsávat a kdy ne?
 • Můžeme dítěti odsáváním ublížit?
 • Co je zadní rýma?
 • Jak poznáme opravdovou rýmu?
 • Hleny odsáváme po nahřátí.
 • Kašel – je nutné používat antibiotika příliš často?
 • Jak postupovat, když se dítě vzteká a následně se začne dusit?
 • Co dělat, když cizí předmět zaskočí v dýchacích cestách?
 • Co dělat, když dítě upadne?
 • Jak poznáme, že je nutné volat lékaře po pádu dítěte?
 • Jak reagovat, když dítě na sebe strhlo horký nápoj?
 • Co dělat, když se dítě při oslavě popálilo od hořících svíček dortu?
 • Jak se chovat při úpalu nebo úžehu?
.

Úžeh

Úžeh je stav, který nastává v důsledku přehřátí mozku a je obecně způsoben přímým slunečním zářením. Tento stav může být zvláště problematický, pokud jedinec tráví dlouhé období na slunci bez adekvátní ochrany, jako je například klobouk nebo jiná pokrývka hlavy.

Projevy úžehu zahrnují bolesti hlavy, horečku a slabost, a jsou výsledkem překrvení mozkových plen. Toto překrvení může vést k dalším závažným zdravotním komplikacím, pokud se neřeší rychle a adekvátně. Ve vážných případech může úžeh vyústit do otoku mozku, což je potenciálně smrtelný stav, pokud není okamžitě léčen.

Preventivní opatření jsou klíčová, pokud jde o zabránění úžehu. To zahrnuje minimalizaci expozice slunci během nejteplejších hodin dne, obvykle mezi 10:00 a 16:00, a nošení širokých klobouků nebo kšiltových čepic, které poskytují stín obličeji a hlavě. Použití slunečních brýlí s UV ochranou je rovněž důležité k ochraně očí před škodlivými slunečními paprsky. Dodržování správné hydratace a stínění v chladných prostorách může také pomoci předcházet úžehu a dalším tepelným poraněním.

Pokud dojde k podezření na úžeh, je důležité rychle jednat. Postižený by měl být přemístěn do chladného prostoru, pokud je to možné, a hydratován. V závažných případech by měla být vyhledána okamžitá lékařská pomoc.

.

Úpal

Úpal je závažný zdravotní stav, který vzniká v důsledku nahromadění tepla v těle, když není schopné účinně provádět termoregulaci, tj. regulovat svou vnitřní teplotu. Typicky k tomu dochází v situacích extrémního tepla nebo při námaze v horkém prostředí, kdy tělo produkuje více tepla, než je schopné odvést.

Když se tělesná teplota zvýší nad normální rozmezí (zhruba 36.5-37.5 °C) a může dokonce dosáhnout nebo překročit 40 °C, hovoříme o úpalu. Vysoká tělesná teplota se poté může šířit po celém těle a postihovat všechny orgánové soustavy, což je může vážně poškodit.

Nejběžnějšími příznaky úpalu jsou závratě, zvracení, zrychlený tep, suchá a horká kůže, konfúze, křeče, a v některých případech dokonce i bezvědomí. Vysoká tělesná teplota může způsobit trvalé poškození různých orgánů, včetně mozku a ledvin, a může také vést k srdečnímu selhání.

Prevence úpalu zahrnuje nošení vhodného oblečení, častou hydrataci a omezení fyzické aktivity v horkých podmínkách. Důležité je také vyhýbat se alkoholu a kofeinu, které mohou zhoršovat dehydrataci. Pokud dojde k podezření na úpal, je důležité rychle jednat a získat lékařskou pomoc, zvláště u starších lidí, malých dětí a osob s chronickými nemocemi, kteří jsou na úpal obzvláště náchylní.

 

.

Další přednášky:

Zdraví na dlani