O projektu Úsměv pro děti

Nejdříve bych projekt rád představil:

 • Cílem je informovat maminky a tatínky, jak zacházet se svými potomky,
  měl by to být takový návod na použití dítěte …
 • Návštěvníci by se měli dozvědět:
 • jak vychovávat děti,
 • co dělat ve volném čase,
 • jak se k dětem chovat z pohledu rodičů,
 • a naopak, jak naučit děti chovat se ke svému okolí,
 • jak učit děti mluvit, kreslit, zpívat, oblékat, cvičit, recitovat …
  … nebo naopak, co by se mohli rodiče od dětí naučit, dozvědět se o sobě …
  … duchovní rozvoj, vnitřní dítě …
  (je tu ohromný prostor k realizaci)
 • Jedná se o čistě nekomerční projekt.
 • Veškeré informace nabízíme zdarma.
 • Velice rádi uvítáme každou dobrou duši, každého, kdo je ochoten se podělit o zajímavé informace.

Poté bych se věnoval náplni projektu:

 • Hlavním způsobem předání informace by měla být forma přednášky natočená na videu.
  nebráníme se ovšem ani psané formě – série článků, apod.
 • Téma by mělo být zajímavé, přednáška by měla diváka informovat (a neuspat 🙂 )
  neměla by to být forma reklamy na určité služby,
  i když nerušivá zmínka o určité službě, vadit nebude.
 • Délka přednášky by se měla pohybovat mezi cca 7 – 15 minutami,
  delší přednášky rozdělíme a připravíme z nich seriál.
 • Nemusíte jen mluvit před kamerou, můžete
  • namalovat omalovánky,
  • připravit návody na určité činnosti,
  • předvést činnost nebo návod před kamerou,
  • napsat články …
 • … jak se říká, fantazii se meze nekladou.
 • V Českých Budějovicích a okolí rád natočím vlastními kamerami,
  pokud by měl někdo zájem i jinde, museli bychom se domluvit,
  popř. natočit svou kamerou a my bychom záznam sestříhali …
  (rádi poradíme, jak na to, aby záznam byl co nejlepší)
 • Neradi bychom zatěžovali stránky a diváky jakoukoliv cizí reklamou.
 • Hlavní stránka je https://usmevprodeti.cz
 • Videopřednášky jsou na adrese https://usmevprodeti.cz/prednasky
 • Protože se jedná o nekomerční projekt, nemůžeme nabídnout jako formu odměny peníze,
  ale můžeme na oplátku nabídnout …

A nakonec, co nabízíme na oplátku:

 • Prezentace přenášejícího na stránkách (ve formě fotografie, jména, ve videu)
 • Přidání jména přednášejícího do seznamu lektorů.
 • Uvedení jména a www stránek přednášejícího ve videu.
 • Uvedení jména nebo loga na stránce partnerů – https://usmevprodeti.cz/partneri/
 • Uvedení jména nebo loga na konci videa s přednáškou.
 • Prolink na stránky výměnou za odkaz.
 • Můžeme vymyslet i další způsoby spolupráce…

Budeme rádi, když se do projektu zapojí co nejvíce odborníků.

Pokud se ptáte na podmínky vystoupení v Úsměvu pro děti,
první má reakce by byla, že podmínky nejsou žádné,
ale pak jsem si uvědomil, že vlastně určité podmínky tu jsou.
Ale hranice nejsou nijak dané, takže prostor je obrovský.

Se srdečným pozdravem
Standa Korbel
kontakt