Poděkování

Velké poděkování patří našim lektorům,
kteří ochotně a zcela bezplatně připravili své přednášky,
dokázali se postavit před kameru
a podělit se se svými zkušenostmi pro naše čtenáře a diváky.

Mirka Caplová – dětské centrum Caplík

Caplík