Co všechno musí udělat jaro

.

basnicky_pro_deti

.

Co všechno musí udělat jaro

.

Vytáhnout trávu z hlíny
a na zeleno natřít.
Načernit pěkně stíny
a všechno živé sbratřit.

Všem hadům svléci kůži,
načesat řádně louky,
spočítat lístky růží
a pruty leštit brouky.

 .

.

Jahůdka <= | => Před usnutím, předjarní

.

pohadky_pro_deti

basnicky_pro_deti

videoprednasky